Introductie van Klimaatscores bij HelloFresh

Maak makkelijk duurzamere keuzes

Van hittegolven tot overstromingen, dat het klimaat verandert is je vast niet ontgaan, maar wist je ook dat wat je elke dag eet hier impact op heeft? De nieuwe Klimaatscores helpen je duurzamere keuzes te maken voor het avondeten, door je inzicht te geven in de impact van elke HelloFresh-maaltijd op het milieu. De makkelijk te herkennen labels geven aan hoe elk recept scoort op basis van CO₂e-uitstoot van de landbouw, productie en verwerking van ingrediënten.
Zo werken de Klimaatscores van HelloFresh

Zo werken de Klimaatscores van HelloFresh

We hebben van alle HelloFresh-recepten in 2022 berekend hoeveel CO₂e gemiddeld wordt uitgestoten door de ingrediënten per recept. Op basis hiervan zie je elke week score A, B of C bij elk recept in je menu. Recepten met score A besparen het meest op CO₂e met ten minste 50% minder uitstoot dan ons gemiddelde recept in 2022. Recepten met score B liggen in het midden. Ze veroorzaken meer uitstoot dan recepten met score A, maar nog steeds minder dan ons gemiddelde recept in 2022. Recepten met score C veroorzaken meer uitstoot dan ons gemiddelde recept in 2022.

Klimaatkennis aan tafel

Van de tractor die de groenten oogst tot de verpakking en het vervoer ervan - door voedsel komen CO₂ en andere broeikasgassen (samen CO₂e) vrij, die bijdragen aan het broeikaseffect. De keuzes die we maken in de keuken zijn belangrijk. Het grootste deel van de CO₂e-uitstoot van een gerecht wordt veroorzaakt door de landbouw, productie en verwerking van ingrediënten. Per ingrediënt kan de uitstoot behoorlijk verschillen. Met de Klimaatscores willen wij jou inzicht geven in de milieu-impact van jouw maaltijden, zodat je zelf bewustere keuzes kunt maken en bijvoorbeeld kunt kiezen voor recepten waarvan de ingrediënten de minste CO₂e-uitstoot veroorzaken*.

Wat betekent dit voor jou?

Het menu verandert van week tot week en daarmee ook het aantal recepten met een bepaalde score. We zorgen er altijd voor dat je wekelijks kunt kiezen uit voldoende recepten met een lage CO₂e-uitstoot. Ga naar je menu en bekijk hoe de verschillende soorten recepten - bijvoorbeeld met vlees, vis of helemaal veggie - de Klimaatscore beïnvloeden.
Stap voor stap minder CO₂e-uitstoot

Stap voor stap minder CO₂e-uitstoot

De voedselindustrie is wereldwijd een van de grootste veroorzakers van broeikasgassen. In Europa is de voedselindustrie verantwoordelijk voor ongeveer 30% van alle CO2e-uitstoot (1).

Hoewel HelloFresh-maaltijden gemiddeld 11% minder uitstoot veroorzaken dan dezelfde maaltijden bereid met ingrediënten uit de supermarkt*, nemen we onze verantwoordelijkheid serieus en ondernemen we voortdurend actie om de CO₂e-uitstoot in elke stap van onze keten te verminderen. De Klimaatscores van HelloFresh zijn ontwikkeld om een van de doelstellingen van het VN-Klimaatakkoord van Parijs te behalen, namelijk het halveren van de uitstoot tegen 2023 om de opwarming van de aarde onder 1,5°C te houden. Elk recept wordt beoordeeld op basis van hoe goed het aansluit bij dit doel. Recepten met score A besparen het meest op CO₂e met ten minste 50% minder uitstoot dan ons gemiddelde recept in 2022 en dragen hier daarom het meeste aan bij.

Methodiek

Om de exacte CO₂e-uitstoot van elk recept te berekenen, werkt HelloFresh samen met HowGood. Op basis van hun uitgebreide duurzaamheidsdatabase berekenen we de uitstoot van het verbouwen, produceren en verwerken van de ingrediënten voor elk recept. Deze database is gebaseerd op honderden wetenschappelijke onderzoeken en houdt rekening met de geografische landbouw- en verwerkingsmethoden van elke regio. Lees hier meer over deze methode.

Met de Klimaatscores brengen we de CO₂e-uitstoot in kaart gerelateerd aan de landbouw-, productie- en verwerkingsfases van de ingrediënten die wij jou leveren voor jouw HelloFresh-recepten. De ISO 14040-conforme levenscyclusanalyse die HelloFresh in april 2022 heeft afgerond, laat zien dat deze 3 fases samen gemiddeld verantwoordelijk zijn voor 68% van de CO₂e-uitstoot in de gehele keten(2).

De uitstoot van verpakkingen en transport valt momenteel buiten onze berekeningen. Ondertussen zijn we druk op zoek naar een manier om ook de uitstoot van verpakkingen en transport in onze berekeningen op te nemen en onze gegevensverzameling op dit gebied te verbeteren.